category 'श्रीसंतएकनाथ गाथा - भाग पहिला'

पदप्राप्ति - अभंग ९३६

पदप्राप्ति - अभंग ९३६

अहिरावणे राम धरुनियां नेला थोर मांडिले निर्वाण ।

विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ४८० ते ४९०

विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ४८० ते ४९०

पुंडलिक भक्तिसामर्थ्य

पटपट सांवली - अभंग २०२

पटपट सांवली - अभंग २०२

पटपट सांवली खेळूं या रे । सावध गड्यांनो कां वेळू लावा रे । भीड तया सोडोनी सहा गडी मारुं या रे ॥१॥