category 'संत अमृतराय महाराज'

संतपदांची जोड दे रे

संतपदांची जोड दे रे

संतपदांची जोड दे रे हरि साधुपदाची जोड ॥१॥

भक्ताचिया काजासाठी

भक्ताचिया काजासाठी

भक्ताचिया काजासाठी, साधुचिया प्रेमासाठी, सोडली मी लाज रे ॥१॥

अजि मी ब्रह्म पाहिले

अजि मी ब्रह्म पाहिले

अजि मी ब्रह्म पाहिले