category 'संत नरहरी सोनार'

देवा तुझा मी सोनार

देवा तुझा मी सोनार

देवा तुझा मी सोनार । तुझे नामाचा व्यवहार ॥१॥