category 'संत भानुदास'

वृंदावनी वेणु

वृंदावनी वेणु

वृंदावनी वेणु कवणाचा माये वाजे । वेणुनादे गोवर्धनु गाजे ॥१॥