category 'हरिपाठ'

अभंग २९

अभंग २९

सदगुरु सांवळा धरोनियां सोवळा ।

अभंग २८

अभंग २८

हरिपाठाचे हे २८ अभंग ज्ञानेश्‍वरमहाराजांनी मोठ्या विश्‍वासानें रचले आहेत.

अभंग २७

अभंग २७

सर्व सुखाची गोडी साही शास्त्रांत निवड आणि अर्धघडीही रिकाम राहुं नको.

अभंग २६

अभंग २६

एकतत्वनाम असुन त्यानेंच हरीला करुणा येईल

अभंग २५

अभंग २५

नामोच्चारांत जाणीव नेणीव लयास जाणें याचें नांव मोक्ष.

अभंग २४

अभंग २४

सर्वांघटी राम हाच शुद्ध भाव असुन त्याला घरुनच जपतपदि क्रिया आहेत

अभंग २३

अभंग २३

सर्व तत्त्वांच्या मेळाव्यांत एकतत्त्वी कळां दाखविणारा हरी आहे

अभंग २२

अभंग २२

नित्यनेम नामीं तो दुर्लभ असुन त्याच्याजवळ लक्ष्मीवल्लभ वास्तव्य करतात

अभंग २१

अभंग २१

नामास काळवेळ नसुन ते दोही पक्षाचा उद्धार करितें.

अभंग २०

अभंग २०

ज्यांची अनंत पापें गेलीं आहेत अशा वैष्णवांनीं नामसंकीर्तनाची जाड केली.

अभंग १९

अभंग १९

वेदशास्त्रांना प्रमाण असा सारभुत नारायण नामाचा जप आहे. असे श्रुतिवचन आहे.

अभंग १८

अभंग १८

हरिवंशपुराण हेच हरिनाम कीर्तन

अभंग १७

अभंग १७

हरिपाठ कीति गाणार्‍यात देह पवित्र होतो

अभंग १६

अभंग १६

एक नामच हरि

अभंग १५

अभंग १५

एक नामच हरी

अभंग १४

अभंग १४

नित्य सत्य, मित हरिपाठांत जो येतो, त्याकडे कळीकाळासही पहा त्याचे सामर्थ्य नाहीं.

अभंग १३

अभंग १३

समसुखांवाचुन द्वैतबुद्धीला हरीची समाधी साधत नाही.

अभंग १२

अभंग १२

तीर्थ व्रतांची भावाविना सिद्धी साधणें ही उपाधी होय.

अभंग ११

अभंग ११

हरि नामोच्चारानें पापांचा क्षणांत क्षय.

अभंग १०

अभंग १०

नामांत चित्त नसेल तर त्रिवेनीसंगमादि तीर्थे करुनही फुकट

अभंग ९

अभंग ९

विष्णुविण जप हें व्यर्थ ज्ञान

अभंग ८

अभंग ८

संतसंगतीत मनोमार्गानें श्रीपति आकलन होतो.

अभंग ७

अभंग ७

महापातकी आजन्म अभक्तच रहातो

अभंग ६

अभंग ६

साधुबोधा झाला तो नुरोनिया उरुण अनुभवासकट ठायींच मुरतो

अभंग ५

अभंग ५

योगायोग विधानानें सिद्धी नसुन वाया हा दाभिक धर्म आहे.

अभंग ४

अभंग ४

भावांत भक्ती, भक्तींत मुक्ती, आणि मोक्षबळांत सर्वशक्ती एकवटली आहे.

अभंग ३

अभंग ३

त्रिगुण असार आणि निर्गुण सार हा सारासार विचार

अभंग २

अभंग २

वेद, शास्त्रें, पुराणे, हरिलाच गातात.

अभंग १

अभंग १

देवाच्या द्वारांत चारी मुक्ती

श्री गणाधिपति पञ्चरत्न स्तोत्रम्

श्री गणाधिपति पञ्चरत्न स्तोत्रम्

ॐ सरागिलोकदुर्लभं विरागिलोकपूजितं सुरासुरैर्नमस्कृतं जरापमृत्युनाशकम् ।

श्री तुकाराम महाराज हरिपाठ

श्री तुकाराम महाराज हरिपाठ

१ नमिला गणपति माऊली सारजा । आतां गुरुराजा दंडवत ॥१॥ गुरुरायाचरणीं मस्तक ठेविला । आल्या स्तुतीला द्यावी मती ॥२॥ गुरुराया तुजऐसा नाहीं सखा । कृपा करुनी रंका धरीं हातीं ॥३॥...

श्री निवृत्ति महाराज हरिपाठ

श्री निवृत्ति महाराज हरिपाठ

१ हरिविण दैवत नाहीं पैं अनुचित्तीं । अखंड श्रीपती नाम वाचे ॥ १॥ रामकृष्ण मूर्ति या जपा आवृत्ती । नित्य नामें तृप्ती जाली आम्हां ॥ २॥ नामाचेनि स्मरणें नित्य पैं...

श्री नामदेव महाराज हरिपाठ

श्री नामदेव महाराज हरिपाठ

१ नामाचा महिमा कोण करी सीमा । जपावें श्रीरामा एका भावें ॥१॥ न लगती स्तोत्रें नाना मंत्रें यंत्रें । वर्णिजे बा वक्‍त्रें श्रीरामनाम ॥२॥ अनंत पुण्यराशी घडे ज्या प्राण्यासी ।...

श्री एकनाथ महाराज हरिपाठ

श्री एकनाथ महाराज हरिपाठ

१ हरीचिया दासा हरि दाही दिशा । भावें जैसा तैसा हरि एक ॥१॥ हरी मुखीं गातां हरपली चिंता । त्या नाहीं मागुता जन्म घेणें ॥२॥ जन्म घेणें लागे वासनेच्या संगे...