संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १
संत चोखामेळा Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १ : पंढरीमहिमा

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १

पंढरीमहिमा   पंढरीमहिमा

माझा शिण भाग अवघा हरपला । विठोबा देखिला विटेवरी ॥१॥

अवघ्या जन्मांचें सार्थक पैं झालें । समचरण देखिलें डोळेभरी ॥२॥

चंद्रभागे तीरीं नाचती वारकरी । विठ्‌ठलनामगजरीं आनंदानें ॥३॥

दिंडया गरुड टके पताकांचे भार । होतो जयजयकार नामघोष ॥४॥

तो सुखसोहळा देवांसी दुर्लभ । आम्हां तो सुलभ चोखा म्हणे ॥५॥

. . .