संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १
संत चोखामेळा Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १ : पंढरीमहिमा

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १

पंढरीमहिमा   पंढरीमहिमा

इनामाची भरली पेठ । भू वैकुंठ पंढरी ॥१॥

चंद्रभागा वाळुवंट । संत घनदाट नाचती ॥२॥

टाळ मृदंग मोहरी । वैष्णव गजरीं आनंदें ॥३॥

चोखा जातो लोटांगणीं । घेत पायवणी संताची ॥४॥

. . .