संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १
संत चोखामेळा Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १ : नाममहिमा.

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १

नाममहिमा.   नाममहिमा.

नाम हें सोपें जपतां विठ्‌ठल । अवघेंचि फळ हाता लागे ॥१॥

योग याग जप तप अनुष्‍ठान । तीर्थ व्रत दान नाम जपतां ॥२॥

सुखाचें सुख नाहीं यातायाती । बैसोनी एकांतीं नाम स्मरा ॥३॥

चोखा म्हणे येणें साधेल साधन । तुटेल बंधन भवपाश ॥४॥

. . .