संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १
संत चोखामेळा Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १ : नाममहिमा.

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १

नाममहिमा.   नाममहिमा.

भेदाभेद कर्म नकळे त्याचें वर्म । वाउगाचि श्रम वाहतां जगीं ॥१॥

नामापरता मंत्र नाहीं त्रिभुवनीं । पाप ताप नयनीं न पडेचि ॥२॥

वेदाचा अनुभव शास्‍त्राचा अनुवाद । नामचि गोविंद एक पुरे ॥३॥

चोखा म्हणे मज कांहींच नकळे । विठ्‌ठलाचे बळें नाम घेतो ॥४॥

. . .