संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १
संत चोखामेळा Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १ : नाममहिमा.

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह १

नाममहिमा.   नाममहिमा.

विठ्‌ठल विठ्‌ठल गजरीं । अवघी दुमदुमली पंढरी ॥१॥

होतो नामाचा गजर । दिंडया पताकांचा भार ॥२॥

निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान । अपार वैष्णव ते जाण ॥३॥

हरी कीर्तनाची दाटी । तेथें चोखा घाली मिठी ॥४॥

. . .