संत निवृत्तिनाथांचे अभंग
संत निवृत्तीनाथ Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत निवृत्तिनाथांचे अभंग : संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तिनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग   संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

रूपाचें रूपस विठ्ठलनामवेष । पंढरीनिवास आत्माराम ॥ १ ॥

पुंडलिकभाग्य वोळलें संपूर्ण । दिननिशीं कीर्तन विठ्ठल हरी ॥ २ ॥

त्रैलोक्य उद्धरे ऐसी पव्हे त्वरे । कीर्तन निर्धारे तरुणोपाव ॥ ३ ॥

पूण्य केलें चोख तारिले अशेख । जनीं वनीं एकरूप वसे ॥ ४ ॥

वेदादिकमति ज्या रूपा गुंतती । तो आणूनी श्रीपति उभा केला ॥ ५ ॥

निवृत्तीचा सखा विठ्ठलरूप देखा । निरालंब शिखा गगनोदरीं ॥ ६ ॥

. . .