संत निवृत्तिनाथांचे अभंग
संत निवृत्तीनाथ Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत निवृत्तिनाथांचे अभंग : संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तिनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग   संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

आनंद सर्वांचा काला अरुवार । नामया साचार फुंदतसे ॥ १ ॥

राहिरखुमाई सत्यभामा माता । आलिया त्वरिता काल्यामाजी ॥ २ ॥

उचलिला नामा प्रेमाचें फुंदन । नुघडी तो नयन कांही केल्या ॥ ३ ॥

बुझावित राही रखुमादेवी बाही । पीतांबर साई करू हरी ॥ ४ ॥

ज्ञानासी कवळु सोपानासी वरु । खेचरा अरुवारु कवळु देत ॥ ५ ॥

निवृत्ति पूर्णिमा भक्तीचा महिमा । नामयासि सीमा भीमातीरीं ॥ ६ ॥

. . .