संत निवृत्तिनाथांचे अभंग
संत निवृत्तीनाथ Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत निवृत्तिनाथांचे अभंग : संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तिनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग   संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

नेणती महिमा ब्रह्मादिक भद्रा । आणि ते महेंन्द्र नानस्थानी ॥१॥

तें रूप खेळत गौळियांच्या संगे । पुंडलिका मागे भीमातीरी ॥२॥

उत्पत्ति उलथा न चले तो मार्ग । दुजियाचा संग नाहीं ज्यासी ॥३॥

निवृत्ति प्रगट गुरुमंत्र फळद । गोपाळ विद्नद ब्रह्म सेवी ॥४॥

. . .