संत निवृत्तिनाथांचे अभंग
संत निवृत्तीनाथ Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत निवृत्तिनाथांचे अभंग : संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तिनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग   संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

आदि मध्ये वावो अवसान अभावो । पाहाताती निर्वाहो हरपला ॥ १ ॥

तें रूप माजिटें गोपवेश खेळे । नंदाचे सोहळे पुरविले ॥ २ ॥

धन्य ते यशोदा खेळवी मुकुंदा । आळवीत सदा नित्य ज्यासी ॥ ३ ॥

निवृत्तिसधर ब्रह्मरूपसार । वृत्तीचा विचार हरपला ॥ ४ ॥

. . .