संत निवृत्तिनाथांचे अभंग
संत निवृत्तीनाथ Updated: 15 April 2021 07:30 IST

संत निवृत्तिनाथांचे अभंग : संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तिनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग   संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

मन निवटलें ज्ञान सांडवलें । ठाणदिवी केलें ध्यानालागीं ॥१॥

उमटल्या ध्वनि कृष्ण नामठसे । सर्व हृषीकेश भरला दिसे ॥२॥

दिशा दुम ध्यान हारपली सोय । अवघा कृष्ण होय ध्यानींमनीं ॥३॥

निवृत्तिमाजि घर मनाचा सुघडु । कृष्णचि उपवडु दिसतसे ॥४॥

. . .