पाळणा (बारसे)
संकलित Updated: 15 April 2021 07:30 IST

पाळणा (बारसे) : अच्युता अनंत गोविंद । अरे...

बारशाच्या वेळी बाळाला पाळण्यात घालताना म्हणावयाची गाणी

मुक्ताफळ नथ नाकीं । चरणीं...   हरिनाम गोड झालें काय सांग...

अच्युता अनंत गोविंद । अरे मेघ:शामा तूं आत्मया रामारे । आत्मया तूं रामारे । म्हणा म्हणा गोविंद नामरे ।
ऐसें तुझें ध्यान लागो आम्हांरे । नामयाचा स्वामि पंढरिराणारे ॥१॥

. . .