श्रीसंतएकनाथ गाथा - भाग पहिला
Shivam Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीसंतएकनाथ गाथा - भाग पहिला : पदप्राप्ति - अभंग ९३६

श्रीसंतएकनाथ महाराजांची गाथा म्हणजे श्रीकृष्णाच्या अवताराचे मनोवेधक वर्णन.

सीताशुद्धी - अभंग ९३५   राम सहवास - अभंग ९३७ ते ९४४

अहिरावणे राम धरुनियां नेला थोर मांडिले निर्वाण ।

घायातळीं राम उभा करुनियां म्हणतसे करीं रे स्मरण ॥१॥

जगाच्या संकटीं रामातें स्मरती राम स्मरावें कवण ॥धृ०॥

देवांचें मरण भक्तें चुकविलें म्हणोनि अमर केला हनुमंतु ।

न तुटे न जळे न बुदे न ढळे संसारी असोनी अलिप्तु ॥२॥

दुसरेनि अवतारें रामासी जन्मु परी हनुमंत जन्मातीतु ।

देवासी जन्ममरण दिसते अविनासी । एका जनार्दनीं केले भक्तु रे या ॥३॥

. . .