चतुःश्लोकी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

चतुःश्लोकी भागवत : भागवत सार

मराठी बहुजनसमाजांत श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, समता आणि विश्वबंधुत्वाचें अतूट नाते निर्माण करणारे सत्पुरूष म्हणजे पैठणचे महाभागवत श्रीएकनाथमहाराज हेच होत.

संताकडे क्षमायाचना  

करी जो सृष्टीची रचना । तया न कळे ब्रह्मज्ञाना ।

तो श्रीनारायणा । शरण रिघे ॥१॥

न कळे ब्रह्मज्ञान । म्हणोनी धरितसें चरण ।

नारायण परिपूर्ण । उपदेशी ब्रह्मा ॥धृ. ॥२॥

ब्रह्मा अत्रीतें सांगत । ब्रह्मज्ञान हदयीं भरित ।

अत्रि पूर्ण कृपें स्थित । दत्तात्रया सांगतसे ॥३॥

दत्तात्रय कृपें पूर्ण । जनार्दनी पूर्ण ज्ञान ।

जगचि संपूर्णं । एकरुप तयासी ॥४॥

एकाजनार्दनीं पूर्ण । ब्रह्मज्ञानाची खूण ।

बोधोनियां संपूर्ण । मिळविलें आपणीया ॥५॥

. . .