श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक २१ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक २० वा   श्लोक २२ व २३ वा

तच्चूर्णयित्वा मुसलं यदुराजः स आहुकः ।

समुद्रसलिले प्रास्यल्लोहं चास्यावशेषितम्‌ ॥२१॥

आहुक राजा उग्रसेन । तेणें लावूनि लोहघण ।

मुसळ करोनियां चूर्ण । समुद्रीं जाण घालविलें ॥८१॥

त्या मुसळाचा मध्यकवळ । चूर्ण नव्हेच अतिप्रबळ ।

उरळा वज्रपाय केवळ । तो समुद्रीं तत्काळ झुगारिला ॥८२॥

. . .