श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक २ रा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक १ ला   श्लोक ३ रा

को नु राजन्निन्द्रियवान्मुकुन्दचरणाम्बुजम् ।

न भजेत्सर्वतोमृत्युरुपास्यममरोत्तमैः ॥२॥

ऐकें बापा नृपवर्या । येऊनि उत्तमा देहा या ।

जो न भजे श्रीकृष्णराया । तो गिळिला माया अतिदुःखें ॥३०॥

ज्या भगवंतालागुनी । माथा धरुनि पायवणी ।

सदाशिव बैसला आत्मध्यानीं । महाश्मशानीं निजवस्ती ॥३१॥

पोटा आला चतुरानन । इतरांचा पाडु तो कोण ।

देहा येवोनि नारायण । न भजे तो पूर्ण मृत्युग्रस्त ॥२२॥

त्यजूनि परमात्मा पूर्ण । नाना साधनें शिणती जन ।

त्यासी सर्वथा दृढबंधन । न चुके जाण अनिवार ॥३३॥

सांडूनि श्रीकृष्णचरण । इंद्रादि देवांचें करितां भजन ।

ते देव मृत्युग्रस्त पूर्ण । मा भजत्याचें मरण कोण वारी ॥३४॥

असोनि इंद्रियपाटव पूर्ण । जो न भजे श्रीकृष्णचरण ।

त्यासी सर्वत्र बाधी मरण । क्षणक्षण निर्दाळी ॥३५॥;

तो नारद महामुनीश्वरु । मुक्त होऊनि भजनतत्परु ।

द्वारके वसे निरंतरु । श्रीकृष्णीं थोरु अतिप्रीति तया ॥३६॥

. . .