श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ३० वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक २९ वा   श्लोक ३१ वा

नारायणाय ऋषये, पुरुषाय महात्मने ।

विश्वेश्वराय विश्वाय, सर्वभूतात्मने नमः ॥३०॥

'नारायणा' ऋषिवरा । 'महापुरुषा' सुरेंद्रा ।

'विश्र्वरूपा' विश्र्वेश्र्वरा' । महात्म्या श्रीवरा नमन तुज ॥३८॥

'सर्व भूतीं तूं भूतात्मा' । तुज नमो पुरुषोत्तमा ।

द्वापरीं ऐशिया नामां । नृपोत्तमा सदा स्मरती ॥३९॥

त्या नामांच्या पाठा । तेणें देवासी संतोष मोठा ।

वेगीं सांडोनि वैकुंठा । धावे अवचटा कीर्तनामाजीं ॥३४०॥

. . .