श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक २५ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक २४ वा   श्लोक २६ वा

यदुवंशेऽवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम ।

शरच्छतं व्यतीयाय पञ्चविंशाधिकं प्रभो ॥२५॥

अवतरल्या यदुवंशीं । पुरुषोत्तमा हृषीकेशी ।

संख्या या अवतारांसी । जाहली ते तुजपाशीं सांगेन ॥५३॥

मृत्युलोकीं मनुष्यमर्यादा । शत वर्षें जी गोविंदा ।

ते अतिक्रमोनि आवदा । अधिक मुकुंदा पंचवीस जाहलीं ॥५४॥

. . .