श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ३२ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ३१ वा   श्लोक ३३ वा

श्रीशुक उवाच ।

इत्युक्तो लोकनाथेन स्वयम्भूः प्रणिपत्य तम् ।

सह देवगणैर्देवः स्वधाम समपद्यत ॥३२॥

शुक म्हणे परीक्षिती । ऐकोनि कृष्णवदंती ।

सुरवर आनंदले चित्तीं । आल्हादें करिती अभिवंदनें ॥७८॥

धाता सविता शूळपाणी । मिळोनियां देवगणीं ।

कृष्णासी घातल्या लोटांगणीं । चरण वंदूनी निघाले ॥७९॥

एवं वंदूनी श्रीपती । आपुलिया स्थानाप्रती ।

निघाल्या जी देवपंक्ती । पवनगती विमानें ॥२८०॥

. . .