श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक २३ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक २२ वा   श्लोक २४ वा

अत्र मां मृगयन्त्यद्धा युक्ता हेतूभिरीश्वरम् ।

गृह्यमाणैर्गुणैर्लिङ्गैरग्राह्यमनुमानतः ॥२३॥

येऊनि नरदेहाप्रती । कर्त्याची गवेषणा जे करिती ।

जो मी ईश्वर त्रिजगतीं । उत्पत्तिस्थिति संहर्ता ॥४९॥

बुद्धियुक्तीं विवेक करणें । ते जडें जे प्रकाशपणें ।

त्याचाही मी प्रकाशकु म्हणे । येणें लक्षणें लक्षिती ॥२५०॥

ऐशा नानापरींच्या अनुमानां । मी तंव वश नव्हें जाणा ।

जे लक्षिती सांडोनि अभिमाना । साक्षात्पणा ते येती ॥५१॥

ज्याची आशा होय निराश । तोचि ब्रह्म पावे सावकाश ।

तेणें कळीकाळावरी कांस । जाण अवश्य घालती ॥५२॥

मुख तंव स्वतःसिद्ध असे । तें निर्मळ आरिसां दिसे ।

तेवीं बुद्धीचेनि विवेकवशें । आत्मा भासे नरदेहीं ॥५३॥

येचिविखींचा इतिहास जाण । तूज मी सांगेन पुरातन ।

यदूअवधूतसंवादलक्षण । ज्ञानसाधन साधकां ॥५४॥

. . .