श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ५७ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ५६ वा   श्लोक ५८ वा

कपोती प्रथमं गर्भं गृह्णन्ती काल आगते ।

अण्डानि सुषुवे नीडे स्तपत्युः सन्निधौ सती ॥५७॥

आधींचि प्रिया पढियंती । तेही झाली गर्भवती ।

जैशी लोभ्याचिये हातीं । सांपडे अवचितीं धनलोहे ॥५७०॥

तैसें तिच्या गर्भाचें कोड । अधिकाधिक वाढवी गोड ।

जैसें मदिरा पिऊनि माकड । नाचे तडतड डुल्लतू ॥७१॥

तैसे गर्भाचे सोहळे । सर्वस्वें पुरवी डोहाळे ।

तिचे लीळेमाजी खेळे । प्राप्तकाळें प्रसूती ॥७२॥

स्वनीडाआंतौती । जाहली अंडांतें प्रसवती ।

प्रसूतिवाधावा सांगति । ऐकोनि पति उल्हासे ॥७३॥

. . .