श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ७२ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ७१ वा   श्लोक ७३ वा

तं लब्ध्वा लुब्धकः क्रूरः कपोतं गृहमेधिनम् ।

कपोतकान्कपोतीं च सिद्धार्थः प्रययौ गृहम् ॥७२॥

जाळीं पडला कपोता दुर्बुद्धी । झाली लुब्धकाची कार्यसिद्धी ।

सहकुटुंब घेऊनि खांदीं । निघे पारधी निजस्थाना ॥२९॥

ऐसा जो कोणी गृहमेधी । त्यासी सर्वथा काळ साधी ।

जैशी कपोत्याची बुद्धी । तैसी सिद्धी गृहमेध्या ॥६३०॥

बाळकांच्या काकुळतीं । मरण पावली कपोती ।

ऐसें देखत देखतां दुर्मती । तेथ निश्चितीं उडी घाली ॥३१॥

यापरी तो कपोता । कुटुंबाची मेधा वाहतां ।

मरण पावला सर्वथा । विवेकु चित्ता न धरीचि ॥३२॥

. . .