श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक २२ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक २१ वा   श्लोक २३ वा

पिङ्गला नाम वेश्यासीद् विदेहनगरे पुरा ।

तस्या मे शिक्षितं किञ्चिन्निबोध नृपनन्दन ॥२२॥

अवधूत म्हणे नृपनंदना । वेश्या गुरु म्यां केली जाणा ।

तिच्या शिकलों ज्या लक्षणां । विचक्षणा अवधारीं ॥८८॥

पूर्वी विदेहाचे नगरीं । पिंगला नामें वेश्या वास करी ।

तिसी आस निरासेंवरी । वैराग्य भारी उपजलें ॥८९॥

. . .