श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक २५ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक २४ वा   श्लोक २६ वा

आगतेष्वपयातेषु सा सङ्केतोपजीविनी ।

अप्यन्यो वित्तवान् कोऽपि मामुपैष्यति भूरिदः ॥२५॥

येत्या पुरुषास हाणी खडा । एकासी म्हणे घ्या जी विडा ।

डोळा घाली जात्याकडा । एकापुढां भंवरी दे ॥९४॥

ठेवूनि संकेतीं जीवित । ऐसे नाना संकेत दावित ।

पुरुष तिकडे न पाहात । येत जात कार्यार्थी ॥९५॥

गेल्या पुरुषातें निंदित । द्रव्यहीन हे अशक्त ।

रूपें विरूप अत्यंत । उपेक्षित धिक्कारें ॥९६॥

आतां येईल वित्तवंत । अर्थदानीं अतिसमर्थ ।

माझा धरोनियां हात । काम‍आर्त पुरवील ॥९७॥

. . .