श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक २७ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक २६ वा   श्लोक २८ वा

तस्या वित्ताशया शुष्यद्वक्त्राया दीनचेतसः ।

निर्वेदः परमो जज्ञे चिन्ताहेतुः सुखावहः ॥२७॥

तुटला आशेचा जिव्हाळा । सुकले वोंठ वाळला गळा ।

कळा उतरली मुखकमळा । खेदु आगळा चिंतेचा ॥१॥

वित्त न येचि हाता । तेणें ते झाली दीनचित्ता ।

वैराग्यें परम वाटली चिंता । सुखस्वार्था ते हेतु ॥२॥

. . .