श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ६ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ५ वा   श्लोक ७ वा

तेषामभ्यवहारार्थं शालीन् रहसि पार्थिव ।

अवघ्नन्त्याः प्रकोष्ठस्थाश्चक्रुः शङ्खाः स्वनं महत् ॥६॥

ऐसें विचारूनि जाण । साळी कांडूं रिघे आपण ।

ते कंडणकाळींचे विंदान । चतुरलक्षण परियेसीं ॥९३॥

घावो घालितां कांडणा । उठी झणत्कार करकंकणा ।

तेणें नादें लाजोनि जाणा । विचारु मनामाजीं करी ॥९४॥

. . .