श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक २४ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक २३ वा   श्लोक २५ वा

स्वपुण्योपचिते शुभ्रे विमान उपगीयते ।

गन्धर्वैर्विहरन् मध्ये देवीनां हृद्यवेषधृक् ॥२४॥

आपुले पुण्याचेनि मोलें । चंद्रप्रभ विमान आलें ।

त्यामाजीं आरूढले । भोगूं लागले दिव्य भोगु ॥४३॥

तेथें दिव्य देहाची प्राप्ती । मनोहर वेषातें धरिती ।

अतिमधुर गंधर्व गाती । स्वेच्छा क्रिडती स्त्रियांसीं ॥४४॥

त्या स्वर्गींच्या स्वर्गांगना । देखतां भुली पडिली मना ।

त्यांचेनि छंदें जाणा । नाना स्थानां क्रीडतु ॥४५॥

. . .