श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक २९ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक २८ वा   श्लोक ३० वा

स्त्रीणां स्त्रीसङ्‌गिनां सङ्गं त्यक्त्वा दूरत आत्मवान् ।

क्षेमे विविक्त आसीनश्चिन्तयेन्मामतन्द्रितः ॥ २९ ॥

जो मजलागीं आर्तभूत । तेणें सांडावी स्त्रीसंगाची मात ।

मी चिंतावा भगवंत । तेणें एकांत सेवावा ॥३६०॥

स्त्रियेच्याही परीस वोखटी । संगति स्त्रैणांची अतिखोटी ।

त्यांसी न व्हावी भेटीगोठी । न पहावे दिठीं दुरोनी ॥६१॥

साधकें कायवाचाचित्तीं । सांडूनि दोहींची संगती ।

परतोनि स्फुरेना स्फूर्ती । ऐशी दृढ स्थिती करावी ॥६२॥

केवळ एकांत जें विजन । प्रशस्त आणि पवित्रस्थान ।

तेथें घालोनियां आसन । माझें चिंतन करावें ॥६३॥

करोनि आळसाची बोळवण । धरूनि निजवृत्ति सावधान ।

त्यावरी करावें माझें ध्यान । एकाग्र मन राखूनी ॥६४॥

माझें विध्वंसोनि ध्यान । माझे प्राप्तीआड विघ्न ।

साधकांसी अतिबंधन । स्त्री आणि स्त्रैणसंगती ॥६५॥

. . .