श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक २० वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक १९ वा   श्लोक २१ वा

चक्षुस्त्वष्टरि संयोज्य त्वष्टारमपि चक्षुषि ।

मां तत्र मनसा ध्यायन् विश्वं पश्यति सूक्ष्मदृक् ॥२०॥

सविता तो मी नारायण । ऐसें डोळ्यांमाजीं करी ध्यान ।

तेव्हां डोळाचि मद्‌रूप जाण । सविता आपण स्वयें होय ॥१३॥

एवं डोळा सविता हें माझे ध्यान । तिहींस एकात्मता झाल्या जाण ।

तेव्हां सूक्ष्मद्रष्टा होय आपण । जग संपूर्ण तो देखे ॥१४॥

बैसलेचि ठायीं जाण । चतुर्दशभुवनांचे दर्शन ।

एके काळें देख आपण । दूरदर्शन हे सिद्धी ॥१५॥

. . .