श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ३० वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक २९ वा   श्लोक ३१ वा

मद्‌विभूतीरभिध्यायन् श्रीवत्सास्त्रविभूषिताः ।

ध्वजातपत्रव्यजनैः स भवेदपराजितः ॥३०॥

अपराजयसिद्धी प्राप्ती । ध्याना आणावी माझी मूर्ती ।

जिचेनि नांवे जयो पावती । जाण निश्चितीं सुरवर ॥ ७२॥

चतुर्भुज घनश्याम । शंखचक्रगदापद्म ।

छत्रातपत्र चामरयुग्म । ध्वजीं उत्तम गरुडलांछन ॥७३॥

रत्‍नदंडें झणत्कार । व्यजन वीजिती सनागर ।

चरणीं गर्जती तोडर । तोडरीं अपार अरिवर्ग ॥७४॥

ऐशिये माझे मूर्तीचें ध्यान । जो सर्वदा करी सावधान ।

तो सर्वत्र विजयी जाण । अभंगपण माझेनी ॥७५॥

तो माझेनि ध्यानें पाहें । कोणी न मेळवितां साह्ये ।

एकला सर्वत्र विजयी होये । ऐशी सिद्धी लाहे या निष्ठा ॥७६॥

जो मी हृदयीं धरी अजितू । तो सर्वत्र होय अपराजितू ।

ऐसें सांगोनि भगवंतू । उपसंहारितू सिद्धींतें ॥७७॥

. . .