श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक १८ व १९ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक १७ वा   श्लोक २० वा

उच्चैःश्रवास्तुरङ्गाणां धातूनामस्मि काञ्चनम् ।

यमः संयमतां चाहं सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥१८॥

नागेन्द्राणामनन्तोऽहं मृगेन्द्रः शृङ्‌गिदंष्ट्रिणाम् ।

आश्रमाणामहं तुर्यो वर्णानां प्रथमोऽनघ ॥१९॥

उच्चैःश्रवा तुरंगजाती । तो मी म्हणे कमळापती ।

सुवर्ण धातु माझी विभूती । जीलागीं लुलाती तिनी लोक ॥८८॥

दंडधारित्यांमाजी गहन । यमधर्म मी आपण ।

सर्पामाजी जाण । मी नारायाण वासुकी ॥८९॥

अनंत या नामातें जो धरी । तो नाग मी म्हणे श्रीहरी ।

नखदंष्ट्राशृंगधारी । त्यांमाजीं केसरी म्हणे देवो ॥१९०॥

चतुर्थाश्रम संन्यास जाण । तो मी म्हणे नारायण ।

वर्णाग्रज जे ब्राह्मण । ते मी ब्रह्म जाणे बोलतें ॥९१॥

. . .