श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक २४ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक २३ वा   श्लोक २५ वा

योगानामात्मसंरोधो मन्त्रोऽस्मि विजिगीषताम् ।

आन्वीक्षिकी कौशलानां विकल्पः ख्यातिवादिनाम् ॥२४॥

विविध योगांमाजीं आत्मरोधू । तो योग मी म्हणे गोविंदू ।

जेणें प्रकटे परमानंदू । समाधिबोधू साधकां ॥३॥

मुख्यत्वें विवेक धरोनि हातीं । जो न्यायतां विजयो वांछी चित्तीं ।

ते नीतीची नीति मी श्रीपती । जाण निश्चितीं उद्धवा ॥४॥

आत्मानात्मविवेक केवळ । ते आन्वीक्षिकी विद्या कुशळ ।

ते विद्या म्हणे मी गोपाळ । विवेक प्रबळ माझेनी ॥५॥

वादांमाजी वाद अनंत । जेथ विकल्पा नाही अंत ।

तो वादू मी म्हणे अच्युत । ऐक निश्चित विकल्प ॥६॥

आख्याती अन्यथाख्याती । शून्यख्याती सत्‍ख्याती ।

अनिर्वचनीय जे ख्याती । तो वादू निश्चितीं मी उद्धवा ॥७॥

. . .