श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक २५ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक २४ वा   श्लोक २६ वा

स्त्रीणां तु शतरूपाहं पुंसां स्वायम्भुवो मनुः ।

नारायणो मुनीनां च कुमारो ब्रह्मचारिणाम् ॥२५॥

शतरूपा आणि मनू । इयें दोनी मी म्हणे जनार्दनू ।

मुनींमाजीं मी नारायणू । बदरी सेवुनू सदा असे ॥८॥

नैष्ठिक ब्रह्मचर्यधर । माझें स्वरूप सनत्कुमार ।

स्वयें सांगताहे श्रीधर । जाण साचार उद्धवा ॥९॥

. . .