श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक २७ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक २६ वा   श्लोक २८ वा

संवत्सरोऽस्म्यनिमिषाम् ऋतूनां मधुमाधवौ ।

मासानां मार्गशीर्षोऽहं नक्षत्राणां तथाभिजित् ॥२७॥

सावधानेंअविकळ । न चुकतां पळें पळ ।

संवत्सरात्मक जो काळ । तो मी गोपाळ स्वयें म्हणे ॥१८॥

त्रसरेणूपासोनि जाण । लवनिमिषदिनमान ।

संवत्सरवरी सावधान । गणीं मी संकर्षण काळगणना ॥१९॥

मधुमाधव वसंतयुक्तू । कृष्ण म्हणे तो मी ऋतू ।

मार्गशीर्ष मी मासांआंतू । धान्यपाकयुक्तू आल्हादी ॥२२०॥

गणितां न ये पंचांगांत । नक्षत्रीं असोनि सदा गुप्त ।

अव्यक्त परी सज्ञाना प्राप्त । तें मी अभिजित् म्हणे हरी ॥२१॥

. . .