श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ३३ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ३२ वा   श्लोक ३४ वा

विश्वावसुः पूर्वचित्तिर्गन्धर्वाप्सरसामहम् ।

भूधराणामहं स्थैर्यं गन्धमात्रमहं भुवः ॥३३॥

ज्याचें गायन अतिअपूर्व । जो विश्वावसु गंधर्व ।

तो मी म्हणे माधव । ऐके उद्धव सावध ॥५८॥

नृत्य करूनि मनोहरा । सबाह्य सद्‍भावें सुंदरा ।

पूर्वचित्ती जे अप्सरा । ते मी म्हणे नोवरा भीमकीचा ॥५९॥

पर्वतांमाजीं जें 'स्थैर्यपण' । तें मी म्हणे नारायण ।

पृथ्वीमाजीं जो 'गंध' जाण । तो मी श्रीकृष्ण स्वयें म्हणे ॥२६०॥

. . .