श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ३५ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ३४ वा   श्लोक ३६ वा

ब्रह्मण्यानां बलिरहं वीराणामहमर्जुनः ।

भूतानां स्थितिरुत्पत्तिरहं वै प्रतिसङ्क्रमः ॥३५॥

ब्राह्मणभजनीं 'बळी'ची थोरी । तो मी कृष्ण म्हणे निर्धारीं ।

ब्राह्मणभजनप्रतापें करीं । मी बळीच्या द्वारीं द्वारपाळु ॥६३॥

नरावतारें अतिसंपन्न । पांडवांमाजी वीर 'अर्जुन' ।

तो मी म्हणे नारायण । जीवप्राण तो माझा ॥६४॥

भूतांची 'उत्पत्ति-स्थिती' । तो मी म्हणे श्रीपती ।

भूतांसी जे 'प्रळयगती' । तेही मी निश्चिती उद्धवा ॥६५॥

. . .