श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक २ रा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक १ ला   श्लोक ३ रा

यथाऽनुष्ठीयमानेन त्वयि भक्तिर्नृणां भवेत् ।

स्वधर्मेणाऽरविन्दाक्ष तत्समाख्यातुमर्हसि ॥२॥

ऐके कमलनयना अच्युता । जो कां स्वधर्म अनुष्ठितां ।

तुझी निजभक्ती स्वभावतां । प्राण्याच्या हाता जेणें लाभे ॥२२॥

ते कर्मकुशलतेची स्थिती । मजलागीं सांगावी सुनिश्चितीं ।

कमलनयना कमलापती । कृपामूर्ती माधवा ॥२३॥

तूं ऐसें म्हणशील श्रीपती । `म्यां कल्पाचे आधीं कवणाप्रती ।

सांगितली स्वधर्मस्थिती' । तरी ते विनंती अवधारीं ॥२४॥

. . .