श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक १५ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक १४ वा   श्लोक १६ वा

(उत्तरार्ध) स्थित्युत्पत्त्यप्ययान्पश्येद्‍भावानां त्रिगुणात्मनाम् ॥१५॥

जरी नसतें नाशवंत । तरी सगुण मानूं येतें सत्य ।

उत्पत्तिस्थितिनिदानवंत । जाण येथ त्रिगुणाचि ॥८६॥

रजोगुणें होय उत्पत्ति । सत्वगुणें कीजे स्थिती ।

तमोगुण नाशी अंतीं । हा गुणप्रवृत्ती-स्वभावो ॥८७॥

या गुणांमाजीं वस्तु असे । जिचेनि गुणकर्म प्रकाशे ।

परी जन्ममरणादि दोषें । अलिप्त वसे अविनाशी ॥८८॥

जे तिनी गुणां आश्रयभूत । जिचेनि गुणकर्में वर्तत ।

ती वस्तु त्रिगुणातीत । तेचि सांगत श्रीकृष्ण ॥८९॥

. . .