श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ४८ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ४७ वा   श्लोक ४९ वा

आत्मनः पितृपुत्राभ्यामनुमेयौ भवाप्ययौ ।

न भवाप्ययवस्तूनामभिज्ञोऽद्वयलक्षणः ॥४८॥

म्हणती पित्याचा आत्मा गेला । यालागीं पितृदेह नासला ।

परी पैल तो आत्मा गेला । ऐसा नाहीं देखिला कोणींही ॥८३॥

म्हणती पुत्रजन्में आत्म्यासी जन्म । करितां पुत्राचें जातककर्म ।

देखिजे देहाचा संभ्रम । आत्मा दुर्गम दिसेना ॥८४॥

येथ आत्म्यासी येणेंजाणें । सर्वथा नाहीं पूर्णपणें ।

देहासीचि जन्ममरणें । येणेंजाणें दृष्टांतें ॥८५॥

प्रत्यक्ष देहासी जन्मनाश । आत्मा साक्षित्वें अविनाश ।

येचि अर्थी विशद विलास । स्वयें हृषीकेश सांगत ॥८६॥

. . .