श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ४ था

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ३ रा   श्लोक ५ वा

कथयन्ति महत्पुण्यमितिहासमिहोद्धव ।

तमहं वर्णयिष्यामि निबोध सुसमाहितः ॥४॥

अशांतिक्षोभाचे चित्तमळ । क्षाळावया जी तत्काळ ।

इतिहासगंगा केवळ । अतिनिर्मळ कृष्णोक्ति ॥६५॥

श्रीकृष्णवदनब्रह्माद्रीं । श्रीभागवतऔदुंबरीं ।

जन्मली शांतिगोदावरी । निजमूळाकारीं निर्मळ ॥६६॥

ते गुप्त ओघें नारदगती । उद्धवगंगाद्वारीं व्यासोक्ती ।

तेचि शुकमुखकुशावर्ती । प्रकटे अवचितीं पवित्रपणें ॥६७॥

तया पवित्र ओघाचिये गती । श्रद्धाधृती समरसे भक्ती ।

त्याचि अरुणा वरुणा सरस्वती । हे संगमप्राप्ती जेथ होय ॥६८॥

तेणें शांतिगंगेची स्थिती । भरुनि उथळे अतिउन्नती ।

तेथ श्रवणार्थी बुडी देती । ते पवित्र होती निजक्षम ॥६९॥

ते शांतिगंगा अतिविख्यात । उद्धव करावया पुनीत ।

प्रकट करी श्रीकृष्णनाथ । भिक्षुगीतविन्यासें ॥७०॥;

. . .