श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक १२ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ११ वा   श्लोक १३ वा

शैली दारुमयी लौही, लेप्या लेख्या च सैकती ।

मनोमयी मणिमयी, प्रतिमाष्टविधा स्मृता ॥१२॥

अष्टधा प्रतिमास्थिती । ज्या पूजितां सद्यःश्रेय देती ।

ऐशिया प्रतिमांची जाती । ऐक तुजप्रती सांगेन ॥९८॥

गंडक्यादि ’शिळामूर्ती’ । कां दारु मांदार ब्रह्म ’काष्ठमूर्ती’ ।

अथवा सुवर्णादि ’धातुमूर्ती’ । सद्यः फळती साधकां ॥९९॥

मृत्तिकाकापडकीटणमूर्ती । या नांव ’लेप्या’ म्हणिजेती ।

कां स्थंडिलीं लिहिल्या अतिप्रतीं । त्या ’लेख्या’ मूर्ती पूजकां ॥१००॥

वाळुवेची जे केली मूर्ती । ती नांव ’सिकतामूर्ति’ म्हणती ।

तेही पूज्य गा निश्चितीं । सुवर्णमूर्तीसमान ॥१॥

मूर्ति ’रत्‍नमयी’ सोज्ज्वळ । हिरा मरकत इंद्रनीळ ।

पद्मराम मुक्ताफळ । या मूर्ति केवळ अतिपूज्य ॥२॥

मूर्तींमाजीं अतिप्राधान्य । ’मनोमयी’ मूर्ति पावन ।

जिचें करितां उपासन । समाधान साधकां ॥३॥;

तेंचि प्रतिमापूजाविधान । स्थावरजंगमलक्षण ।

तेही अर्थींचें निरुपण । विशद श्रीकृष्ण सांगत ॥४॥

. . .