श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक १९ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक १७ व १८ वा   श्लोक २० वा

शुचिः सम्भृतसम्भारः, प्राग्दर्भैः कल्पितासनः ।

आसीनः प्रागुदग्वाऽर्चेदर्चायामथ संमुखः ॥१९॥

करुनि मलस्नान आपण । वैदिक तांत्रिक मंत्रस्नान ।

सारुनि नित्यविधान । ’शुचित्वपण’ या नांव ॥६४॥

मग देवपूजासंभार । शोधूनि करावे पवित्र ।

यथास्थानीं पूजाप्रकार । गंधादि उपचार ठेवावे ॥६५॥

श्वेतकंबल चैलाजिन । पूर्वदर्भाग्रीं आसन ।

पूर्वामुख बैसावें आपण । अथवा जाण उदङ्‌मुख ॥६६॥

स्थावरमूर्ती पूजितां देख । आसन करावें मूर्तिसंमुख ।

हा आसनविधि निर्दोख । पूजान्यासादिक हरि सांगे ॥६७॥

. . .