श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक १८ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक १७ वा   श्लोक १९ वा

दाशार्हवृष्ण्यन्धकभोजसात्वता, मध्वर्बुदा माथुरशूरसेनाः ।

विसर्जनाः कुकुराः कुन्तयश्च, मिथस्ततस्तेऽथ विसृज्य सौहृदम् ॥१८॥

यादवांची एक जाती । तेचि बारा नामीं नामांकिती ।

त्या बाराही ज्ञाती युद्धीं भिडती । ऐक परीक्षिती तीं नामें ॥३२॥

दाशार्ह सात्वक अंधक जाण । अर्बुद माथुर शूरसेन ।

कुंती कुकुर विसर्जन । मधु भोज वृष्ण्य बारा नामें ॥३३॥

पूर्वील यादवांचें साजणें । ज्ञातीचें अल्पही ऐकतां उणें ।

जीवेंसीं सर्वस्व वेंचणें । परी वांचवणें स्वयाती ॥३४॥

तेचि यादव पैं गा आतां । सांडोनियां सुहृदता ।

ज्याचे चरणीं ठेविजे माथा । त्याच्या जीवघाता पेटले ॥३५॥

. . .