श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक २३ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक २२ वा   श्लोक २४ वा

अथ तावपि संक्रुद्धावुद्यम्य कुरुनन्दन ।

एरकामुष्टिपरिघौ, जरन्तौ जघ्नतुर्यधि ॥२३॥

शुक म्हणे कुरुनंदना । यादव टेंकले आत्ममरणा ।

ते मारावया रामकृष्णा । आततायी जाणा लोटले ॥५८॥

यादव उठले हननासी । देखोनि राम-हृषीकेशी ।

अतिक्रोध चढला त्यांसी । तेही युद्धासी मिसळले ॥५९॥

एरका जे कां परिघाकृती । वज्रप्राय धगधगिती ।

दोघीं जणीं घेऊनि हातीं । यादवां ख्याती लाविली ॥१६०॥

रामकृष्णांच्या निजघातीं । यादवांची जाती व्यक्ती ।

अवघेचि रणा येती । कृष्ण काळशक्तीं क्षोभला ॥६१॥

निजकुळाचें निधन । देखोनियां श्रीकृष्ण ।

कर्तव्यार्थ झाला पूर्ण । ऐसें संपूर्ण मानिलें ॥६२॥

. . .