श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक २८ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक २७ वा   श्लोक २९ व ३० वा

बिभ्रच्चतुर्भुजं रुपं, भ्राजिष्णु प्रभया स्वया ।

दिशो वितिमिराः कुर्वन्, विधूम इव पावकः ॥२८॥

प्रांतीचें श्रीकृष्णध्यान । पांचां श्लोकीं निरुपण ।

श्रोता परीक्षिती सावधान । वक्ता ज्ञानघन शुकयोगींद्र ॥८८॥

पिंपळातळीं प्रकाशघन । ते काळींची मूर्ति जाण ।

निजतेजें दीदीप्यमान । दिशा परिपूर्ण तेणें तेजें ॥८९॥

ना धूम ना इंगळ । आरक्ततेवीण अग्निजाळ ।

तैशी कृष्णमूर्ती तेजाळ । प्रकाश प्रबळ अतिदीप्त ॥१९०॥

कृष्णमूर्तीचे निजप्रभा । लोपली रविचंद्राची शोभा ।

शून्यत्वें ठाव नाहीं नभा । सच्चिदानंदगाभा साकार ॥९१॥

चैतन्यतेजें तनु मुसावली । शांतिरसाची वोतिली ।

चतुर्भुजत्वें रुपा आली । तेणें देशांची गेली काळिमा ॥९२॥

. . .