श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ४२ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ४१ वा   श्लोक ४३ वा

तं तत्र तिग्मद्युभिरायुधैर्वृतं, ह्यश्वत्थमूले कृतकेतनं पतिम्।

स्नेहप्लुतात्मा निपपात पादयो, रथादवप्लुत्य स बाष्पलोचनः ॥४२॥

तंव धगधगीत तेजागळा । दिव्य आयुधांचा मेळा ।

त्यांमाजीं घनसांवळा । श्रीकृष्ण डोळां देखिला ॥३२०॥

अश्वत्थातळीं धरुनि स्थान । घालूनियां वीरासन ।

निजतेजें विराजमान । दारुकें श्रीकृष्ण देखिला स्वयें ॥२१॥

कृष्ण देखतां लवडसवडीं । रथाखालीं घालूनि उडी ।

पोटींच्या सप्रेम आवडीं । धरिले तांतडीं हरिचरण ॥२२॥

नेत्रीं अश्रूचिया धारा । अंग कांपे थरथरा ।

तुजवेगळें शार्ङगधरा । अंधतम नेत्रा दृढ दाटे ॥२३॥

. . .